08-11-16


                       TAG-MORSKA OPOWIEŚĆ

 

W dzień biały morze śpiewa, szepce i szeleści

Samemu sobie jeno gwarząc opowieści.

Kto się w nie wsłucha ,słyszy w jego dziwnym szumie

Dalekie,tajne głosy, ktorych nie rozumie.


                                    Leopold Staff "Wieści morza"










Pracę zgłaszam na:





MALENKI WODOSPAD

Malenka (8x10 cm) kartka "wodospad" 








Pracę zgłaszam na: